Volg Mooi Koor Man op Twitter Volg Mooi Koor Man op Facebook title=

Optredens

Jaaroverzicht 2009
Datum:
Tijd: 00:00:00

Omschrijving

We zijn 2009 niet zo rooskleurig gestart want in begin van het jaar zijn ons 2 voormalige koorleden ontvallen.
Dinsdag 20 januari hebben we op waardige wijze, een muzikale bijdrage geleverd aan de uitvaartdienst voor Gerard Bruggeman.
Gerard was gedurende een zestal jaren lid van ons koor en hij is op woensdag 14 januari véél te vroeg van ons heengegaan.
Gerard werd maar 66 jaar. Het Gaanderens Mannenkoor, waar Gerard ook lid van was,  heeft tijdens de plechtigheden op een prachtige manier de liturgische gezangen verzorgd. Het was adembenemend om hier naar te luisteren. Aan het eind van de dienst hebben wij, op verzoek van Gerard,  het lied 'Sierra Madre' ten gehore gebracht en terwijl Gerard de kerk werd uitgedragen het lied 'Droomland'.
Hier na heeft de crematieplechtigheid plaatsgevonden in crematorium Slangenburg te Doetinchem.
Zowel de plechtigheden tijdens de uitvaartdienst in de H. Geestkerk als in het crematorium waren indrukwekkend. Gerard was een warm, hartelijk en sociaal bewogen man. Een groot zangersvriend is van ons heengegaan. Hij ruste in vrede en we zullen Gerard in onze herinnering blijven gedenken.

Zaterdag 7 februari 2009 is ons voormalig koorlid Giel Tangelder overleden.
Giel is in januari 2004 als zanger tot het Mooi Koor Man toegetreden.
Een jaar daarop kondigden zich zijn eerste gezondheidsproblemen aan.
In de loop der tijd heeft Giel een aantal zware operaties moeten ondergaan en door zijn afnemende gezondheid heeft hij zijn lidmaatschap jammergenoeg vroegtijdig moeten beëindigen.
Donderdag 12 februari heeft Mooi Koor Man tijdens de uitvaartdienst, als laatste eer aan Giel, een tweetal liederen gezongen in de kerk van O.L.V. Tenhemelopneming aan de Prins Bernhardstraat. Aansluitend heeft de crematieplechtigheid plaatsgevonden in de aula van crematorium Slangenburg te Doetinchem.

Zondag 29 maart hebben wij, op uitnodiging van de Varsseveldse Accordeonvereniging, medewerking verleend aan een concert dat werd georganiseerd bij De Radstake in Heelweg.
Het thema van deze middag stond in het teken van water en zee.
Na de pauze hebben wij ons eerste optreden verzorgd en aan het eind van de middag hebben we een zeemansmedley ten gehore gebracht. Het publiek in de zaal (280 personen) had de tekst van de liedjes in hun bezit en er werd uit volle borst meegezongen.
Tevens hebben een zestal leden van ons koor de Varsseveldse Accordeonvereniging ondersteund d.m.v. een aantal zeemansliedjes muzikaal te ondersteunen te weten Wim Bockting, Bert Bruil, Jan Greven, Leon Prein, Ben Schepers en Piet de Wilde.
Deze heren waren in een heuse zeemansoutfit gestoken en het klonk allemaal als een klok.
Ons optreden bij de uitgang was eveneens een groot succes.
Het was reuze gezellig bij De Radstake en de akoestiek in de zalen was boven verwachting.

Zaterdag 23 mei is door de Vrienden van het Mooi Koor Man (organisatie Ed Nahon en Nico Hoogland)  voor het 2e jaar een avondvullende meezingavond georganiseerd in de zaal van Restaurant  't Onland aan de Rekhemseweg 175 te Doetinchem.
Het was al vroeg een drukte van belang in de zaal.
Er waren beduidend méér mensen op de uitnodiging afgekomen dan verleden jaar.
Voor een volledig uitverkochte zaal hebben wij ons repertoire aan een enthousiast publiek mogen laten zien en horen. Een groot aantal bekende meezingers hebben wij ten gehore gebracht en het publiek, dat voor deze gelegenheid allemaal een zangbundel met de tekst was aangereikt zong uit volle borst mee.
Al met al een geweldige sfeer bij 't Onland
Na de pauze werd er gelegenheid geboden voor het  maken van een dansje onder de muzikale klanken van ons eigen muzikale trio.
We kunnen  terugkijken op een fantastisch geslaagde avond die zeker voor herhaling vatbaar is.

Zondag 7 juni heeft Mooi Koor Man voor het 4e jaar een 'korenfestival' georganiseerd in de binnenstad van Doetinchem.
De opzet en animo voor deelname wordt ieder jaar groter.
Dit jaar hadden zich een overweldigend aantal koren ingeschreven.
Omdat Mooi Koor Man slechts 24 koren kon plaatsen en huisvesting kon bieden hebben we een selectie moeten maken uit het aanbod.
Vanaf acht podia, die werden gecentreerd rond het Simonsplein hebben 24 koren met in totaal ruim 800 zangers en zangeressen hun muzikale kwaliteiten laten zien en horen aan het publiek. Koren die medewerking hebben verleend waren: Abbey Wednesday  Silvolde, AmaZing Drempt, De Bêkezangers Bathmen, de Doetinchemse Bachvereniging, het Gaanderens Mannenkoor, Gewoon Hollands Wintersewijk, G-Vocaal, Gaanderen, Hartgelach Varsseveld, Hollands Glorie Winterswijk, Hopeloos Utrecht, Janboel Gaanderen, 'n Lach en 'n Traan Lichtenvoorde, Ladies Mix Winterswijk, Ladies Selection Ulft, Mengelmoes Didam, Miss Sonance Groenlo, Mooi Koor Man Doetinchem, Poldertranen Almere, Reborn Hengelo Gld., Popkoor Unique Azewijn, Voicemail Doetinchem, Voices Winterswijk, De Vrolijke Noot Eibergen en Yel Young Entertainment uit Lichtenvoorde.
De koren rouleerden steeds van podium en ieder koor verzorgde drie optredens van 20 minuten. De podia waren te vinden op het Simonsplein, twee in de Boliestraat, Grutstraat, Hamburgerstraat, Heezenstraat, Korte Heezendstraat en Waterstraat
Het programma startte om 12.30 uur en duurde tot 16.50 uur.
Om 17.00 uur hebben alle deelnemende koren tijdens een gezamenlijke samenzang op het Simonsplein, het korenfestival met de nummers 'Sierra Madre' en aansluitend met de feestpotpouri 'ik ben zo blij' afgesloten.

Zondag 5 juli hebben we deelgenomen aan het negende Smartlappenfestival dat werd georganiseerd door Smartlappenkoor Bekaf in het centrum van het vestingstadje Grave.
Prachtige weersomstandigheden gaven aan dit festival een bijzonder karakter.
Er hebben maar liefst 32 koren deelgenomen.
Wij hebben in Grave vier optredens mogen verzorgen te weten om 13.00 uur op het Binnenhof, om 14.00 uur in de Ruijterstraat, om 15.00 uur in de Brugstraat en om 16.00 uur op de Botermarkt. Bij al onze optredens waren de stoelen, voor zo ver je het kon overzien volledig bezet. Er hing een geweldige sfeer in de vestingstad Grave.
Een dikke pluim voor de organisatie van dit smartlappenfestival.
Alles was tot in de puntjes verzorgd en we zullen ons het komende jaar zeker opnieuw inschrijven.

Maandagavond 17 augustus heeft 'Mooi Koor Man' medewerking verleend aan de openingsceremonie van de Achterhoekse Wandelvierdaagse te Doetinchem.
Om 20.00 uur hebben wij een optreden van een half uurtje verzorgd in de tennishal op Sportpark Zuid.

Een half uur later dan in het programma stond aangekondigd hebben we zaterdag 5 september j.l. om 17.30 uur een optreden mogen verzorgen tijdens het Stadsfeest op het Simonsplein te Doetinchem,.
Vóór de pauze hadden we véél publiek maar na de pauze was het Simonsplein jammergenoeg wat minder gevuld.
We gaan er van uit dat dit met het tijdstip van optreden (etenstijd)  te maken had.
Toch was het gezellig tijdens het optreden van het 'Mooi Koor Man' en er was zelfs een groep enthousiaste toeschouwers die een polonaise inzette tijdens onze optredens.
Ons optreden van een klein uurtje heeft zeker een positieve bijdrage geleverd aan het gezellig geslaagde stadsfeest op het Simonsplein te Doetinchem.

Zondag 6 september werd, mede door een actie van het Slingelandziekenhuis, alsnog het echtpaar Otterloo uit Doetinchem  een feest aangeboden ter ere van hun 50 jarig huwelijksjubileum.
Wegens ziekte was het feest verleden jaar afgelast.
Dank zij de wensactie 'Zet een chronisch zieke in het zonnetje' kon het huwelijksfeest alsnog in het auditorium van het ziekenhuis plaatsvinden.
Mooi Koor Man was als gastkoor uitgenodigd en natuurlijk hebben wij graag  aan het verzoek voldaan om hier een muzikale bijdrage aan te leveren.
Een succesvol optreden op een goed verlicht podium in een warm aangeklede zaal van het Slingelandziekenhuis
Zowel het echtpaar Otterloo alsmede de familie was bijzonder verrast toen het gordijn open ging en het Mooi Koor Man speciaal voor hen stond aangetreden om een aubade voor hun 50 jarig huwelijkjubileum te verzorgen.

Vrijdagmiddag 9 oktober zijn we door middel van een dubbeldekker met 62 personen -waarvan 34 koorleden- afgereisd voor een drietal optredens naar Sauerland in Duitsland.
Het organiserende team Joop Sars en Ben Schepers hadden een klinkend programma voor ons in elkaar gesleuteld.
Door middel van een welkomstcoctail werden we door de directie van hotel 'Der Brabander'  in Winterberg hartelijk welkom geheten en gastvrij ontvangen.
Onze eerste twee optredens stonden 's-avonds in genoemd hotel op het programma. Zowel Hollands- maar voor het merendeel Duits repertoire.
Zaterdagmiddag 10 oktober werd bij ons hotel eerst, op originele wijze, door voorzitter Jules de nieuwe "Mooi Koor Man-kar' ten doop gehouden. Deze kar is eigenhandig vervaardigd door onze leden Wim Bockting en Chris de Lepper en speciaal gemaakt voor het vervoeren van het instrumentarium en van de in ons bezit zijnde atrributen.
Aansluitend hebben we een concert verzorgd vanuit de Musikmuschel in Winterberg. De plek was een oase in de stad, uniek gelegen in een park en met name de akoestiek was overweldigend.
Jammer dat het weer het deze middag een beetje liet afweten. Het was gelukkig droog maar de temperatuur liet véél te wensen over, zo'n 15 graden.
Toch was het toegestroomde publiek enthousiast, het zong voor zover mogelijk met ons mee en gedurende ons optreden werden er steeds meer stoelen door de toenemende mensenstroom bezet.
Wij hebben zelfs een fanatieke fan in België die ons tijdens de concerten zo nu en dan na komt reizen. Ook hij was bij dit in de buitenlucht gegeven concert van de partij.
Zaterdagavond zijn we met de bus afgereisd naar het dorpje Siedlinghausen (zo'n 10 km buiten Winterberg).
Daar waren honderden mensen naar de prachtig versierde feestzaal toegestroomd.
Ook deze avond hebben we zowel Nederlandse- als Duitstalige nummers ten gehore gebracht.
Naar gelang de avond verstreek werd het gezelliger in de zaal en tot slot werd er tijdens ons optreden zelfs een polonaise ingezet. Dik na twaalf uur 's-nachts zijn we teruggekeerd naar ons hotel waar degenen die dat wilden nog even een afzakkertje konden gebruiken.
Zondag zijn we na het ontbijt via de Biggezee, waarop we een rondvaart van een paar uur hebben gemaakt, teruggekeerd naar Doetinchem.
Mede door het enthousiasme van de voltallige groep hebben we een fantastisch weekend in Sauerland mogen beleven dat zeker voor herhaling vatbaar is.
Met dank en de complimenten aan de organisatoren Joop en Ben.

Zaterdag 19 december hebben we in samenwerking met het dameskoor Wijnbergen een kerstconcert verzorgd in de St. Martinuskerk te Wijnbergen. De kerk was behoorlijk gevuld. Zowel het Mooi Koor Man als het Dameskoor Wijnbergen zijn afzonderlijk voor het voetlicht getreden en we hebben ook een aantal gezamenlijke nummers verzorgd. Het was een bijzondere avond in een prachtig in kerstsfeer getooide St. Martinuskerk. Zowel Ria als René Tomessen hebben de koren gedirigeerd en tijdens het optreden van het dameskoor werd het orgel bespeeld door Marijke Koster. Mooi Koor Man werd als vanouds begeleid door het muzikale trio Frans Aalders, Nico Hoogland en Rien Bergevoet. Ook heeft Nico Hoogland deze avond d.m.v. twee intermezzo's de avond sfeervol weten op te vullen. Dinsdagavond 29 december heeft Jules Moormann, in de Lutherse kerk uit handen van citymanager JNos Tiemessen een prachtige wisselbokaal in ontvangst mogen nemen. Deze centrum promotieprijs is dit jaar voor het eerst in het leven geroepen door het centrummanagement Doetinchem. Doelstelling is het stuctureel onder de aandacht brengen van een natuurlijk persoon, vereniging of instelling die voor de binnenstad in het achterliggende jaar van enorme promotionele waarde is geweest en feitelijk een directe bijdrage heeft geleverd aan een bruisende binnenstad. Waar heeft Mooi Koor Man deze prijs aan te danken? De jaarlijkse organisatie van een succesvol korenfestival in de binnenstad. Als vrijwilliger betrokken bij verschillende evenementen/organisaties. Beheer en toezicht gedurende 22 dagen tijdens de openstelling van de ijsbaan en verantwoordelijkheid met betrekking tot organisatie, planning, indeling, toezicht, kassa etc. Maatschappelijke en sociale taak voor al haar deelnemende koorleden. Mooi Koor Man geeft mede door het naar buiten treden, een positief gezicht aan Doetinchem. Werken gedurende de zomermaanden mee als vrijwilliger aan de Pleinconcerten. Deze prijs heeft Mooi Koor Man zeker te danken aan alle leden die zich betrokken voelen bij en zich hebben ingezet voor genoemde activiteiten. Wij zijn enorm vereerd dat ons deze Centrum promotie Bokaal is toegewezen. Aan het eind van het jaar is aan alle leden en al diegenen die het Mooi Koor Man een warm hart toedragen (de vrijwilligers) een kerstkaart gezonden en het afgelopen jaar zijn ook een zestal leden van de lijst afgevoerd te weten Frans Bik, Gerard Bruggeman, René Jansen, Max Maas, Wim van der Steeg en Toon van Strien. Daardoor staat het ledenaantal momenteel op 61.

« terug

Login voor leden

Uw gebruikersnaam:

Onthouden:

HPU Internet Services Rabobank