Volg Mooi Koor Man op Twitter Volg Mooi Koor Man op Facebook title=

Optredens

Jaaroverzicht 2017
Datum:
Tijd: 00:00:00

Omschrijving

JAAROVERZICHT 2017 
NIEUWJAARSBIJEENKOMST IN AMPHION GEMEENTE DOETINCHEM
Op 9 januari hebben we, op uitnodiging van de gemeente, opgetreden in Amphion tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Doetinchem. Waarnemend burgemeester Mevrouw Traag kondigde het optreden aan en vermeldde tevens dat we vanwege het 15 jarig bestaan eind 2017 een jubileum uitvoering geven in Amphion. Het was een prima PR aktie voor ons koor.

JAARVERGADERING.  
Maandag 23 januari 2017 heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden bij Grandcafé en Stadsbrouwerij Hendrixen in de Grutstraat. Om acht uur heette voorzitter Jules Moormann de aanwezige leden welkom. Speciaal welkom voor de nieuwe leden. Jules dankte alle vrijwilligers  die op wat voor manier dan ook het Mooi Koor Man opnieuw een warm hart toedragen. Ook was er die avond speciale aandacht voor Joop Sars wiens gezondheid hem toen reeds flink parten speelde. Hem waren diverse prijzen ten deel gevallen, waaronder de
Doetinchemse promotieprijs, de Positieve Umdreay en een koninklijke onderscheiding . Ook werd Walter HendriXen bedankt voor de gastvrijheid en Marcel Köster voor de werkzaamheden voor ons koor tijdens de repetities.

NIEUWE KLEDING : OVERHEMDEN VIA STATE OF ART Doetinchem
In het voorjaar werden we blij verrast door het bericht dat we door State of Art per lid twee stuks overhemden met opschrift cadeau kregen. Jules Moormann was reeds langere tijd  in gesprek met hen en door de gekregen contacten in Doetinchem en Lichtenvoorde , heeft hij deze sponsoring voor elkaar gekregen.

OPTREDEN  IN HENGELO-GLD OP DE ZANGERS CONTACT AVOND.
Op 28 maart 2017 zijn we, mede op voorstel van onze dirigent Rob Mullink, door het Hengelo’s Gemengd Koor uitgenodigd op te treden op de Zangers Contact Avond. Op deze avond namen 4 koren deel, die ieder 2x 15 min. een optreden verzorgden. Het was een leuke, gezellige avond met gevarieerde optredens.

KONINGSDAG 2017.
Op 26 april hebben we op uitnodiging van de Stichting Doetinchem en Oranje meegewerkt
aan de opening van Koningsdag. Samen met “Harmonie De Vriendschap” en soliste Marjo Harmsen,  hebben wij het muzikale gedeelte in schouwburg Amphion weer voor onze rekening genomen. Het publiek zong enthousiast met ons mee.  De rode draad van deze
avond ging over water in de breedste zin van het woord. Vooral kwam de Oude IJssel aan bod via een prachtige powerpoint presentatie gemaakt door ons koorlid Ton Beving. Hiervoor Hulde!  
Aan het eind van de avond werd door waarnemend burgemeester Mevrouw Annemieke Traag  de Koningsdagviering officieel voor geopend verklaard.
 Het was een sfeervolle avond en we mochten ons presenteren voor een  goed gevulde Gelderlander zaal.

OVERLIJDEN VAN ONZE OUD VOORZITTER JOOP SARS (21 -01-1943 / 5-06- 2017)
In de nacht voor het Korenfestival 2017 is na een langdurige en slopende ziekte op 5 juni onze Joop overleden. Een prachtige afscheidsavond op het volle Simonsplein in Doetinchem sprak boekdelen en een bewogen kerkdienst deed menigeen ontroeren. Naast inspirator en organisator van vele (muzikale) activiteiten voor de Doetinchemse gemeenschap, was Joop Sars ook voorzitter van ons mannenkoor ‘Mooi Koor Man’. Op zijn unieke manier heeft hij ervoor gezorgd dat het plezier in het zingen altijd op de eerste plaats kwam. Joop, bedankt voor de fantastische tijd die we hebben mogen beleven met jou.
 

KORENFESTIVAL 5 juni ( 2e Pinksterdag) 2017.
Maandag  5 juni heeft ons 12e korenfestival in de binnenstad van Doetinchem plaats gevonden. Joop Sars, onze oud voorzitter die ’s nachts was overleden, had aangegeven dat het festival beslist doorgang moest vinden. We hebben dit jaar het festival georganiseerd met een kleiner aantal (20) koren dan gebruikelijk. Het was lastig op 2e Pinksterdag het programma rond te krijgen. Als we terug kijken kunnen we toch spreken van een geslaagd festival. Mooi Koor Man, in een hagelnieuwe outfit van sponsor State of Art, en onder prima weersomstandigheden hebben ruim zeshonderdvijftig zangers en zangeressen vanaf acht podia hun muzikale kwaliteiten laten zien en horen. Er was volop publiek aanwezig.  Alles verliep volgens het geplande schema. Wij gaan aan de slag voor het  13e korenfestival op zondag 3 juni 2018  

JUBILEUMCONCERT “WERELDTOURNEE” IN AMPHION OP 19 november 2017.
Op zondagmiddag 19 november was ons jubileumconcert in Amphion. Het optreden was een daverend succes, mede dankzij de spontane hulp van buiten ons koor. Natuurlijk is er binnen het koor op alle onderdelen van deze productie ontzettend veel werk verricht. Toch durf ik te stellen dat het zonder de bezielende leiding van regisseur Wim Maatman en de inbreng van o.a.  productieleider Peter Groeskamp, Jo-Ann Gerritsen, en Inge de Jager niet gelukt zou zijn de uitvoering neer te zetten, zoals hij nu op onze opnamevideo staat!
Mooi Koor Man kan terugkijken op een goed jubileumjaar 2017

Doetinchem 22 januari 2018.
Stef van der Kemp, Secretaris.


  

« terug

Login voor leden

Uw gebruikersnaam:

Onthouden:

HPU Internet Services Rabobank