Sluiten

Aspirant - zangers welkom bij Mooi Koor Man

Kom op onze repetitie avonden

Tijdens de zeer succesvolle concerten aan het water bij Landal Stroombroek en het Stadsfeest in Doetinchem en verder in het  jaar, kreeg het populaire mannenkoor MKM een aantal spontane aanmeldingen om bij het vriendenkoor te komen zingen. Het koor werkt al jaren met een wachtlijst, maar heeft besloten om aspirant- leden de mogelijkheid te geven, kennis te komen maken op een repetitie- avond. Het koor heeft de afgelopen jaren een aantal jonge zangers vanaf 50 jaar mogen verwelkomen. Prima voor de toekomst van het koor, waar nog plaats is binnen verschillende stemgroepen. MKM is het repertoire aan het uitbreiden met door leden ingebrachte nummers.
Aspirant leden kunnen zich aanmelden via de website www.mooikoorman.nl  of per mail secretaris@mooikoorman.nl, en de komende repetitiedata opvragen. Zo maar vrijblijvend binnenlopen om sfeer te proeven, of aan te sluiten bij jouw stemgroep? Je bent welkom op onze avonden bij ‘t Brewinc (zij–ingang links), IJsselkade 13 Doetinchem.