Sluiten

Jules Moormann neemt afscheid als voorzitter en bestuurslid van MKM

21 januari 2019 Ledenvergadering benoemt hem tot Erevoorzitter

Vanaf de oprichting in 2002 is Jules aktief bezig geweest als bestuurslid, waarvan vele jaren als Voorzitter. Bestuurslid Rien Bergevoet roemde Jules omdat hij al die jaren het Mooi Koor Man zo positief heeft uitgedragen. Hij heeft de rust in de tent kunnen bewaren en het product Mooi Koor Man goed weten te verkopen aan de buitenwereld. Dat deed hij met veel enthousiasme, takt en sociale bewogenheid. Onder luid applaus werd hem de bijbehorende oorkonde overhandigt.

Jules bedankte iedereen voor al die mooie jaren en liet weten niet voor het Koor verloren te zijn en graag zijn partij mee blijft zingen.