Sluiten

Vrijheids-Koren Festival Voorlopig uitgesteld!

Festival van MKM op 23 en 24 mei 2020 uitgesteld tot nader datum.


Een bittere pil voor de commissie, die er zoveel  energie in heeft ingestoken, maar hun besluit is om het VRIJHEIDSFESTIVAL  van Mooi Koor Man op 23 en 24 mei 2020 
i.v.m. het corona virus uit te stellen tot een nader te bepalen datum. Wij wachten op de centrale regie in de regio welke data wij op langere termijn kunnen plannen. Een en ander is ook afhankelijk van het aanvragen van een nieuwe vergunning in de drukke evenementenagenda van Doetinchem. 

De gezondheid van alle medewerkers, muziekgezelschappen, sprekers, scholieren en koren is leidend geweest om alle voorbereidingen stop te zetten. 
Meer dan een jaar voorbereiding met geweldige contacten gaan echter niet verloren aangezien de MKM commissie '75 Jaar Leven In Vrijheid Doetinchem' 
heeft besloten de activiteiten niet af te blazen maar te verplaatsen. Wellicht zal het programma dan aangepast moeten worden door de omstandigheden.

Beste mensen, helaas geen leuke boodschap.
Pas goed op je zelf en je naasten de komende zware maanden! Het bestuur wenst eenieder een goede gezondheid, en wij hopen je in betere tijden weer te mogen ontmoeten.
Namens het bestuur, met vriendelijke groeten,